Menu

WERNISAŻ / OPENING

WERNISAŻ / OPENING

3 października 2014 roku o zachodzie słońca (~18:15) Andrzej Śmiałek dokonał otwarcia wystawy Wzornictwo z Krakowa.
Uczestnicy tego wydarzenia pomogli nam odsłonić zawartość trzech kontenerów szczelnie zaklejonych żółtymi ulotkami wśród których znajdowały się też „losy” uprawniające do odbioru nagród – m.in. takich samych jak eksponaty na wystawie: albumu Zaprojektowane, kwartalnika 2+3D czy zestawów podarunkowych Krakowskiego Kredensu.

October 3, 2014 at sunset (~ 18:15) Andrzej Smialek opened the exhibition Design from Cracow.
Participants of this event helped us to reveal the contents of the three containers tightly sealed with yellow leaflets among which were also ‚tickets’ entitling to receive awards including the same objects as the exhibits at the show: the album Designed, quarterly 2+3D or gift sets prepared by Krakowski Kredens.

Za fotorelację z wernisażu dziękujemy Przemkowi Szubie.

For photoreport from the opening we thank Przemek Szuba.

przemekszuba.pl

Share