Menu

KONTAKT / CONTACT

KONTAKT / CONTACT

Zespół / Crew

Wybór projektantów i eksponatów oraz kolejność ich prezentacji jest subiektywnym wyborem zespołu w składzie: Andrzej Śmiałek (kurator), Piotr Hojda (projekt ekspozycji i identyfikacji wizualnej, katalogu i większości innych elementów), Anna Szwaja (koordynator prac / dusza zespołu), Monika Wojtaszek-Dziadusz (wsparcie techniczne i konstruktywna krytyka), Szymon Kiwerski (wsparcie emocjonalne).

PR INFO

Nie ma wyjścia / We need such information
Share