Menu

481

481


WIELOFUNKCYJNY MIKSER KUCHENNY
KLIENT: Zelmer
PROJEKT: 2008

OPIS: Celem producenta było wdrożenie nowej wersji doskonale sprawdzającego się urządzenia
wielofunkcyjnego. W efekcie powstał nowoczesny, lekki i przyjazny w użyciu mikser wraz z zestawem elementów dodatkowych. Urządzenie zapoczątkowało nową linię produktów Zelmer. Unikatowym rozwiązaniem jest waga z elektronicznym wyświetlaczem wbudowana w stojak z misą. Projekt został zrealizowany w zespole Ergo Design. Pozostali członkowie zespołu projektowego: Andrzej Śmiałek, Karina Wieczorek.


A MULTI-FUNCTION KITCHEN BLENDER
CUSTOMER: Zelmer
PROJECT: 2008

DESCRIPTION: The manufacturer’s objective was to design a new version of a good working multi-functional device. As a result of that, a modern, light and user-friendly blender and the set of additional elements were worked out. This device started a new line of Zelmer products. The unique solution was the balance with electronic display, which was built in a stand and a bowl. This project was implemented by the Ergo Design team. Other members of the design team: Andrzej Śmiałek, Karina Wieczorek.


zelmer.pl

Maciej Własnowolski


DYPLOM WFP: 2005 | promotor: Piotr Bożyk

BIO: Urodzony w 1978 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. W trakcie studiów na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie uzyskał stypendium naukowe University of Craft and Design w Budapeszcie oraz University of Technology w Brnie. W latach 2005–2009 pracował w Ergo Design na stanowisku projektanta produktu. Od 2010 roku prowadzi samodzielną firmę projektową. Od 2012 roku asystent w Pracowni Projektowania Konceptualnego WFP ASP w Krakowie. Laureat licznych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. Współpracował z takimi firmami, jak Lotos, Zelmer, Deltim czy Euroheat.


MFA DEGREE AT FID: 2005 | supervisor: Piotr Bożyk

BIO: He was born in Dąbrowa Tarnowska in 1978. As a student of the Faculty of Industrial Design he was granted a research scholarship of the University of Craft and Design of Budapest and the University of Technology of Brno. In 2005–2009 he was employed by Ergo Design at the position of a product designer. Since 2010 he has managed his independent design agency. Since 2012 he Has been a teaching assistant at the Concept Design Studio of the Academy of Fine Arts of Cracow. He is a winner of many awards in Polish and international competitions. He cooperated with such companies as Lotos, Zelmer, Deltim or Euroheat.

 

Share