Menu

BIOSUIT™

BIOSUIT™

BIOSUIT™


HEŁM DO SKAFANDRA KOSMICZNEGO
KLIENT: MIT – Massachusetts Institute of Technology
PROJEKT: 2010–2011
OPIS: Projekt hełmu do skafandra BioSuit™ obejmował kilka kluczowych zagadnień, m.in.: połączenie pomiędzy elastycznym, ściśle przylegającym do ciała materiałem kombinezonu, a sztywną konstrukcją hełmu pod ciśnieniem 1/3 atm., zapewnienie jak najszerszego pola widzenia oraz swobodę poruszania głowy wraz z kaskiem. Odpowiedzią na wspomniane zagadnienia są m.in.: konstrukcja modułowa, sposób otwierania wynikający z podziału bryły, kształt wizjera, system śledzenia ruchów głowy w czasie rzeczywistym sprzężony z mechanicznym wspomaganiem poruszania hełmu, uszczelnienie szyi, system mocowania wymiennego oprzyrządowania, system projekcji informacji. Pozostali członkowie zespołu projektowego: prof Dava Newman, MIT, Gui Trotti. Projekt prezentowany był w 2011 roku w American Museum of Natural History w Nowym Jorku oraz w Victoria & Albert Museum w Londynie.


A HELMET FOR A SPACE SUIT
CUSTOMER: MIT – Massachusetts Institute of Technology
PROJECT: 2010–2011
DESCRIPTION: A project of a helmet for BioSuit™ spacesuit included several key problems, inter alia combining a space suit which was flexible and closely adjacent to the body and the stiff construction of the helmet under the pressure of 1/3 atm, assuring possibly the widest area for seeing and freedom of head moving with the helmet. Other members of the design team: Prof Dava Newman, MIT, Gui Trotti. In 2011 the project was shown at the American Museum of Natural History in New York and Victoria & Albert Museum in London.


mvl.mit.edu/EVA/biosuit

Michał Kracik


DYPLOM WFP: 2007 | promotor: Stanisław Półtorak

BIO: Urodzony w 1979 roku w Krakowie. W trakcie studiów na WFP stypendysta Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Zakładzie Aeronautyki i Astronautyki, następnie stażysta w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Jako pasjonat eksploracji Kosmosu nadal współpracuje z zespołem badawczym MIT. Studiował również w Szkole Wzornictwa w Nantes, a także na Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym – SSP11 w Grazu. Współzałożyciel firmy konsultingowo-projektowej EXEON, w której nadzoruje pracę działu projektowego. W 2012 uzyskał stopień doktora. Adiunkt w Katedrze Metodyki Projektowania WFP ASP w Krakowie.


MFA DEGREE AT FID: 2007 | supervisor: Stanisław Półtorak

BIO: He was born in Cracow in 1979. As a student at FID He was awarded a Fulbright grant at Massachusetts Institute of Technology (MIT) at the Department of Aeronautics and Astronautics, then he was a trainee at the Kościuszko Foundation. As an enthusiast of Space exploration He still cooperates with the research team of MIT. He also studied at the School of Design of Nantes and at the International Space University of Graz – SSP11 in Graz. He is a co-founder of the EXEON consulting and design company, where he supervises the design department. In 2012 he was granted the degree of Doctor of Fine Arts. He is employed as an DFA educator at the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts of Cracow.


exeon.co

Share