Menu

CUKERIADA

CUKERIADA

CUKERIADA


INTERAKTYWNA APLIKACJA SŁUŻĄCA EDUKACJI DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ
KLIENT: Praca magisterska, która stała się podstawą dla startupu Cukeriada Sp. z o.o.
PROJEKT: 2012

OPIS: Cukeriada jest koncepcją narzędzia edukacyjnego dla dzieci z cukrzycą typu 1, które w formie
interaktywnej zabawy przekazuje wiedzę o istotnych zmianach w codziennych aktywnościach chorego. Leczenie cukrzycy wymaga znajomości i kontroli procesów zachodzących w organizmie, związanych ze spożywaniem posiłków i przyjmowaniem insuliny. Dlatego celem gry jest wykształcenie prawidłowych nawyków u pacjentów. Cukeriada zawiera dwa podstawowe elementy: maskotkę o imieniu Żoliborz i aplikację mobilną.

NAGRODY: Singularity University Global Impact Competition 2013 „How to impact million people in your region in 3 years”


INTERACTIVE APPLICATION AIMED AT THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DIABETES
CUSTOMER: Master Thesis, which was the basis for the Cukeriada Sp. z o.o. startup
PROJECT: 2012

DESCRIPTION: Cukeriada is a concept of educational tool for children with type 1 diabetes, which in an interactive form of play gives one the knowledge of significant changes in everyday activities of a patient. The treatment of diabetes requires the knowledge and control of the processes going on in the organism, related to having meals and taking insulin. That is why the aim of the game is creating proper habits in patients. Cukeriada contains two Basic elements: a mascot called Żoliborz and a mobile application.


cukeriada.co

Aleksandra Orchowska


DYPLOM WFP: 2012 | promotor: Czesława Frejlich

BIO: Urodzona w 1987 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie i Design Management w Szkole Głównej Handlowej. Dzięki projektowi Cukeriada wygrała konkurs Singularity University Global Impact Competition 2013 „How to impact million people in your region in 3 years”, w którym główną nagrodą było stypendium Singularity University w NASA Ames Research Park (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych.


MFA DEGREE AT FID: 2012 | supervisor: Czesława Frejlich

BIO: She was born in Warsaw in 1987 a graduate of the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts of Cracow and Design Management at Warsaw School of Economics. Scholarship Winner at Singularity University in Silicon Valley, USA. Owing to the Cukeriada Project, she won the Singularity University Global Impact Competition in 2013 “How to impact million people in your region in 3 years”, in which the main prize was a scholarship of Singularity University at the NASA Ames Research Park (California) in the United States.

 

Krystian Kulesza


DYPLOM WFP: 2011 | promotor: Barbara Suszczyńska-Rąpalska

BIO: Urodzony w 1987 roku w Białymstoku, ilustrator, animator, projektant gier, aplikacji mobilnych, a także stron internetowych. Pracował m.in. w: Jazgot (salon tatuażu), Bajo Wooden Toys (projektowanie zabawek i opakowań), studiu projektowym Wizualni oraz w Mellongames. Od 2013 roku współpracuje z Laboratorium EE, gdzie zajmuje się projektowaniem gier komputerowych.


MFA DEGREE AT FID: 2011 | supervisor: Barbara Suszczyńska-Rąpalska

BIO: He was born in Bialystok in 1987, an illustrator, animator, games and mobile applications designer, and also Internet websites designer. He worked among others at: Jazgot (tattoo parlour), Bajo Wooden Toys (toys and packaging design), Wizualni design studio as well as at Mellongames. Since 2013 he has cooperated with the Laboratorium EE, where he deals with the designing of computer games.

 

Share