Menu

EQUILIBRA BALANS

EQUILIBRA BALANS

EQUILIBRA BALANS


PROJEKT OPRAWY BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ RODZINY LAMP EQUILIBRA
KLIENT: Aquaform Lighting Solutions
PROJEKT: 2013

OPIS: W produktach tej rodziny zastosowano innowacyjny system niesymetrycznego zawieszenia i balansowania oprawy. Do wykonania głównego elementu systemu wykorzystano technologię kompozytów z włókna węglowego. Zaprojektowana konstrukcja umożliwia zawieszenie oprawy niesymetrycznie, na jednym tylko zawiesiu, który zintegrowany jest z przewodem zasilającym (system ten został zastrzeżony i jest chroniony prawem patentowym). Korpus oprawy wykonano z aluminium ekstrudowanego, natomiast elementy kończące – z aluminium odlewanego ciśnieniowo.

NAGRODY: Finalista konkursu Dobry Wzór (2014)


A LAMP HOLDER DESIGN WHICH IS A PART OF THE EQUILIBRA LAMPS FAMILY
CUSTOMER: Aquaform Lighting Solutions
PROJECT: 2007

DESCRIPTION: An innovative system of asymmetric suspension and balancing of the frame was applied. The technology of the composites of the carbon fibre was used to make the main component of the system. The designer construction allows to suspend the holder asymmetrically only on one sling, which is integrated by the power supply cable (this system has been registered and is protected by patent law). The body of the Frome was made of the extruded aluminium, but the finishing component – of the cast aluminium.

AWARDS: Finalist of the Good Design competition (2014)


aquaform.pl

Piotr Jagiełłowicz


DYPLOM WFP: 2000 | promotor: Maria Dziedzic, Stanisław Półtorak

BIO: Urodzony w 1976 w Krakowie. Po studiach rozpoczął pracę w zespole projektowym Triada Design, w którym działał do 2006 roku. W latach 2006–2010 był współwłaścicielem biura architektonicznego Ad Artis. W 2011 roku założył autorskie biuro projektowe Piotr Jagiełłowicz Design. Zajmuje się projektowaniem produktu oraz architekturą. Jest laureatem wielu nagród w krajowych i zagranicznych konkursach.


MFA DEGREE AT FID: 2000 | supervisor: Maria Dziedzic, Stanisław Półtorak

BIO: He was born in Cracow in 1976. After graduation He started his employment for the Triada Design team, in which he operated till 2006. In 2006–2010 he was a co-founder of the Ad Artis architectural agency. In 2011 he set up his own Piotr Jagiełłowicz Design agency. He deals with product designing and architecture. He is a Winner of many awards in domestic and foreign competitions.


jagiellowiczdesign.pl

Share