Menu

EUROCOPTER 135

EUROCOPTER 135

EUROCOPTER 135


PROJEKT KOLORYSTYKI ŚMIGŁOWCA
KLIENT: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR HEMS)
PROJEKT: 2009

OPIS: Projekt kolorystyki śmigłowca został zainspirowany występującymi w naturze kolorami ostrzegawczymi u owadów: żółtym, czerwonym i czarnym. Grafika śmigłowca, charakteryzująca się specyficznymi
geometrycznymi podziałami, znacznie zwiększa jego widoczność. Dzięki zastosowaniu grafitowej
czapki (maskującej zabrudzenia z wylotu powietrza) bryła śmigłowca została optycznie wyszczuplona, przez co odbierana jest jako dynamiczna, sprawna i szybka.

NAGRODY: Dyplom Minister Zdrowia RP oraz oficjalne podziękowania od Minister Ewy Kopacz (2009)


DESIGNING THE COLOUR-PATTERN FOR A RESCUE HELICOPTER
CUSTOMER: Helicopter Emergency Medical Service (LPR HEMS)
PROJECT: 2009

DESCRIPTION: The design of the colour pattern for the helicopter was inspired by natural warning colours of insects: yellow, red and black. The graphics of the helicopter characterised by specific geometric divisions considerably improves its visibility. Owing to the application of graphite cap (masking the dirt from the air exhaust) the body of the helicopter was optically slimmed, that is why it is perceived as dynamic, efficient and fast.

AWARDS: Diploma awarded by the Minister of Health of the Republic of Poland and official acknowledgements from Minister Ewa Kopacz (2009)


lpr.com.pl

 

fot. konflikty.pl

Jadwiga Husarska-Sobina


DYPLOM WFP: 2009 | promotor: Piotr Bożyk

BIO: Urodzona w 1984 roku w Krzeszowicach, projektantka produktu, mebli i grafiki. Absolwentka i konsultantka na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Studiowała design w Lahti Institute of Design w Finlandii oraz na University of Arts and Design w Budapeszcie. Finalistka Fortis Young Design 2008 organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W latach 2010–2014 projektowała dla Paged sa i kierowała działem Rozwoju Produktu. Jej projekty są sprzedawane na całym świecie i wystawiane co roku na największych targach designu w Mediolanie, Sztokholmie i Kolonii.


MFA DEGREE AT FID: 2009 | supervisor: Piotr Bożyk

BIO: She was born in Krzeszowice 1984, a product designer, furniture and graphic designer. She is a graduate and consultant at the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts of Cracow. She studied design at Lahti Institute of Design in Finland and at University of Arts and Design of Budapest. A finalist of Fortis Young Design 2008, organized by the Institute of Industrial Design. Since 2010 she has designed for Paged sa and managed the division for Product Development. Her designs are sold all over the world and exhibited each year at the largest design fairs in Milan, Stockholm and Cologne.


husarskadesign.com

Share