Menu

FKŻ

FKŻ


PROJEKT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE
KLIENT: Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej
PROJEKT: 2013

OPIS: Zadaniem Studia Otwartego było zaproponowanie nowej identyfikacji wizualnej wraz z projektem logo i oprawy graficznej festiwalu. Projektanci skupili się na zmianie przekazu, którego celem było zerwanie z dotychczasowymi obciążeniami i stereotypami, a przede wszystkim nadanie festiwalowi współczesnego wyrazu. Pozostali członkowie zespołu projektowego: Łukasz Wojtysko, Mirosław Kliś, Oksana Shmygol, Julian Wierzchowski, Tomasz Jurecki.


VISUAL IDENTIFICATION OF THE FESTIVAL OF JEWISH CULTURE IN CRACOW
CUSTOMER: Office of the Festival of Jewish Culture
PROJECT: 2013

DESCRIPTION: The Studio Otwarte objective was to suggest a new visual identification, a logo design and graphic setting of the festival. The designers focused on the change of the message, whose objective was to break up previous bad associations and clichés, and above all giving the festival a contemporary character. Other members of the design team: Łukasz Wojtysko, Mirosław Kliś, Oksana Shmygol, Julian Wierzchowski, Tomasz Jurecki.


jewishfestival.pl

Marcin Wolny


DYPLOM WFP: 1998 | promotor: Maria Dziedzic

BIO: Urodzony w 1972 roku w Rudzie Śląskiej, projektant specjalizujący się w identyfikacjach wizualnych, strategii wizerunkowej i grafice użytkowej. Absolwent Technikum Budowy Płatowców w Bielsku Białej oraz Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Współzałożyciel, partner zarządzający i dyrektor kreatywny Studia Otwartego. Studio wykonywało projekty m.in. dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Fetco Technologies, Intel, Empik, Instytutu Książki, Radia Kraków, rmf czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


MFA DEGREE AT FID: 1998 | supervisor: Maria Dziedzic

BIO: He was born in Ruda Śląska in 1972. He is a designer specialising In Visual identification, image strategy and applied graphics. He is a graduate of the Technical School of Airframes Engineering in Bialsko-Biała and the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts of Cracow. He is a co-founder, the managing partner and creative director of the Studio Otwarte company. The Studio implemented the projects, inter alia, for: Minister of Interior, Fetco Technologies, Intel, Empik, Instytutu Książki, Radio Cracow, RMF or Marshal Office of the Małopolska Region.


otwarte.com.pl

Share