Menu

GLIDER

GLIDER


FOTELIK SAMOCHODOWY DO PRZEWOŻENIA DZIECI
KLIENT: Lookart Łukasz Karwala
PROJEKT: 2012
OPIS: Glider to flagowy model marki Avionaut zaprojektowanej przez zespół Ergo Design. Fotelik odniósł międzynarodowy sukces rynkowy. W projekcie szczególną uwagę zwrócono na aspekty ergonomiczne i higieniczne. Opatentowany system mocowania fotelika pasem samochodowym nie tylko ułatwia montaż, ale umożliwia w dużym zakresie regulację nachylenia oparcia. Szybko demontowana wkładka ułatwia czyszczenie. Dynamiczna, spójna i nowoczesna forma inspirowana jest lotnictwem, czym produkt doskonale wpisuje się w styl nowo powstałej marki Avionaut. Pozostali członkowie zespołu projektowego: Piotr Hojda, Andrzej Śmiałek, Karina Wieczorek, Łukasz Karwala.
NAGRODY: Finalista konkursu Dobry Wzór (2012)


CAR SEAT FOR CHILDREN
CUSTOMER: Lookart Łukasz Karwala
PROJECT: 2012
DESCRIPTION: The Glider is a flagship model of the Avionaut brand, designed by Ergo Design. The car seat was successful in the international market. Particular attention was paid to ergonomic and hygienic aspect of the project. The patented system of mounting of the car seat by the car belt not only simplifies the installation, but it allows, to a large extent, for adjustment of the backrest. A quickly removable insole makes it easy to clean it. The dynamic, coherent and modern form is inspired by aviation solutions, by which the product follows the style of the new Avionaut brand. Other members of the design team: Piotr Hojda, Andrzej Śmiałek, Karina Wieczorek, Łukasz Karwala.
AWARDS: Finalist of the Good Design competition (2012)


avionaut.com

Ryszard Poniedziałek


DYPLOM WFP: 2005 | promotor: Maria Dziedzic

BIO: Urodzony w 1980 roku w Krakowie, absolwent Wydziału Form Przemysłowych w Krakowie i Design Management w Warszawie. Nieprzerwanie, od ponad dziewięciu lat, zajmuje się projektowaniem dla dużych marek zagranicznych i krajowych. Od 2007 roku projektant w zespole Ergo Design.


MFA DEGREE AT FID: 2005 | supervisor: Maria Dziedzic

BIO: Born in Cracow in 1980, a graduate from the Faculty of Industrial Design in Cracow and Design Management in Warsaw. For over nine years without a break, he has been dealing with designing for large domestic and foreign brands. Since 2007 he has been a designer in the Ergo Design team.

Projektowanie to wyzwanie: zawsze inne, zawsze ciekawe; często pod presją czasu i wyśrubowanych norm technicznych. Znakomicie, jeśli z produktem można stworzyć spójną markę o silnym wizerunku.

Ryszard Poniedziałek

Share