Menu

K10

K10


PROJEKT MOBILNEJ KASY FISKALNEJ
KLIENT: Elzab
PROJEKT: 2012
OPIS: K10 to kasa fiskalna o zwartej i poręcznej formie. Nietypowe wzornictwo, wyróżniające ją spośród innych produktów tego typu oferowanych przez konkurencję, budzi pozytywne emocje u użytkowników. Korpus wykonany został w technologii wtrysku dwukomponentowego. Zewnętrzna, gumowa powłoka stanowi warstwę ochronną, zwiększa pewność chwytu oraz chroni elektronikę przed wilgocią. Kasa wyposażona jest w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny umożliwiający dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika. Pozostali członkowie zespołu projektowego: Andrzej Śmiałek, Krzysztof Bogomaz, Lech Niwiński.
NAGRODY: Zwycięzca 20. edycji konkursu Dobry Wzór (2013), Red Dot Product Design Award Winner (2014)


A PROJECT OF A MOBILE CASH REGISTER
CUSTOMER: Elzab
PROJECT: 2012
DESCRIPTION: K10 is a cash register which has a compact and handy form. A non-typical design, making it distinctive from other products of this type which are offered by the competing companies, arouses positive emotions in the users. The body was made the two-component injection technology. The outer coating, made of rubber, is the protective layer, it increases the sure grip and protects electronic items from humidity. The cash register is equipped with a touch LCD screen, allowing to adjust the interface to the needs of the user. Other members of the design team: Andrzej Śmiałek, Krzysztof Bogomaz, Lech Niwiński.
AWARDS: Winner of the 20th edition of the Good Design competition (2013), Red Dot Product Design Award Winner (2014)


elzab.com.pl

Piotr Hojda


DYPLOM WFP: 2009 | promotor: Czesława Frejlich

BIO: Urodzony w 1984 roku w Krakowie. Współpracuje z biurem projektowym Ergo Design. Asystent w Katedrze Metodyki Projektowania WFP ASP w Krakowie. Od 2012 roku jest członkiem SPFP (Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych). Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień.


MFA DEGREE AT FID: 2009 | supervisor: Czesława Frejlich

BIO: He was born in Cracow in 1984. He co-operates with the Ergo Design agency and lectures at the Department of the Design Methods of FID in Cracow. Since 2012 he Has been a member of SPFP (Society of Industrial Designers).


piotrhojda.com

Share