Menu

KFF

KFF


IDENTYFIKACJA WIZUALNA KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO
KLIENT: KFF (Krakowski Festiwal Filmowy)
PROJEKT: od 2011
OPIS: Jakub de Barbaro i Kuba Sowiński w 2011 roku wspólnie zaprojektowali nową oprawę graficzną Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Projektanci postanowili ograniczyć do minimum własną interpretację, rezygnując z corocznego autorskiego plakatu. W projektach posługują się wyłącznie treściami nadesłanymi przez filmowców, głównie fotografiami, klatkami filmowymi i listami dialogowymi. W prezentowanym projekcie z 2013 roku to właśnie słowa wypowiadane przez bohaterów filmowych stanowiły bazę do stworzenia oprawy graficznej. Projektanci starali się, aby wchodziły one w relację z miejscem ich użycia. Ten – w zamierzeniu nienachalny – zabieg stworzył nowe, czasami zabawne, konteksty między prezentowanymi filmami a krakowską rzeczywistością.


VISUAL IDENTIFICATION OF THE CRACOW FILM FESTIVAL
CUSTOMER: KFF (Cracow Film Festival)
PROJECT: 2014
DESCRIPTION: In 2011 Jakub de Barbaro and Kuba Sowiński designer together the new graphic design for the Cracow Film Festival. The designers decided to minimise their own interpretation, resigning from their right to publish posters each year. In their Project they exclusively use the content sent by the film-makers, i.e. mainly photos, film frames and dialogue lists. In the project from 2013 it was just the words pronounced by the film heroes which became the basis for graphic design. The designers strived for making them enter into a relation with the place of their use. This intentionally not pushy treatment created New and sometimes amusing contexts between the show films and Cracow’s reality.


krakowfilmfestival.pl

Jakub de Barbaro


DYPLOM WFP: 2001 | promotor: Ryszard Otręba

BIO: Urodzony w 1977 roku w Krakowie, projektant specjalizujący się w grafice wydawniczej, systemach informacyjnych i identyfikacji wizualnej. Współzałożyciel spółdzielni projektowo-artystycznej Goldex Poldex. Członek STGU (Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej). Współpracuje m.in. z Galerią Raster, Muzeum Sztuki w Łodzi, Korporacją Ha!art, Krakowskim Festiwalem Filmowym i Filharmonią Wrocławską. Projektował m.in. dla European Conference of Supervisors of New Music (Holandia), Arnolfini (Wielka Brytania), Villa Reykjavik (Islandia), Villa Tokyo (Japonia), WNF (Austria), Corpovia (Francja).


MFA DEGREE AT FID: 2001 | supervisor: Ryszard Otręba

BIO: He was born in Cracow in 1977, He is a designer specialising in editorial graphics, information systems and Visual identification. He is a cofounder of the Goldex Poldex design and art cooperative. A member of the STGU (Society of Creators of Applied Graphics). He cooperates, Inter alia, with the Raster Gallery, Museum of Art of Łódź, Korporacj Ha!art, the Cracow Film Festival and Music Hall in Wrocław. He designed, e.g., for the European Conference of Supervisors of New Music (the Netherlands), Arnolfini (the United Kingdom), Villa Reykjavik (Iceland), Villa Tokyo (Japan), WNF (Austria), Corpovia (France).


debarbaro.com

Kuba Sowiński


DYPLOM WFP: 1998 | promotor: Władysław Pluta

BIO: Urodzony w 1973 roku w Krakowie, projektant grafiki użytkowej, współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D”. Wraz z Wojciechem Kubieną prowadzi studio projektowe Biuro Szeryfy oraz pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Członek STGU (Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej). Specjalizuje się w grafice wydawniczej, współpracuje głównie z instytucjami kultury i wydawnictwami.


MFA DEGREE AT FID: 1998 | supervisor: Władysław Pluta

BIO: He was born in Cracow in 1973, a graphic designer, cofounder of “The 2+3D” all-Polish design quarterly. He runs the Biuro Szeryfy design studio with Wojciech Kubiena and lectures at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts of Cracow. He is a member of the STGU (Society of Creators of Applied Graphics). He specialises in editorial graphics, and mainly cooperates with cultural institutions and publishing houses.


szeryfy.pl

Share