Menu

KRAKOWSKI KREDENS

KRAKOWSKI KREDENS

KRAKOWSKI KREDENS


MARKA I OPAKOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
KLIENT: Początkowo Alma Market SA, obecnie Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA
PROJEKT: od 2007

OPIS: Strategia wizerunkowa marki Krakowski Kredens nawiązuje do kulinarnych tradycji zamożnego mieszczaństwa z terenu Krakowa i południowej Polski przełomu XIX i XX wieku. W portfolio marki znajduje się blisko 200 produktów w kilkunastu liniach produktowych, często wytwarzanych według starych, unikatowych receptur. Projekt obejmował pełną identyfikację wizualną: od projektu logo, przez wszelkiego rodzaju opakowania, dekoracje sklepów i punktów sprzedaży czy ubrania sprzedawców. Projekt jest wciąż rozwijany i poszerzany o kolejne produkty.


CONSUMER GOODS BRAND AND PACKAGING
CUSTOMER: Initially Alma Market SA, currently Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA
PROJECT: since 2007

DESCRIPTION: Image strategy of the Krakowski Kredens [Cracovian Kitchen Dresser] brand refers to the culinary tradition of wealthy bourgeoisie of Cracow and southern Poland at the turn of the 19th and 20th centuries. In the brand portfolio there are nearly 200 products in a dozen or so product lines, frequently manufactured according to the old, unique recipes. The design included a complete visual identification: from the logo design, through all sorts of packaging, decorations of shops and outlets or salespersons’ clothes. The design is still being developed and extended by new products.


krakowskikredens.pl

Igor Banaszewski


DYPLOM WFP: 1992 | promotor: Piotr Bożyk

BIO: Urodzony w 1967 roku w Krakowie, projektant grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej i opakowań. Od 1999 roku właściciel firmy Item Grafika. Dyrektor kreatywny marki Krakowski Kredens, w której odpowiada za projekty i wdrożenie opakowań, oraz sieci delikatesów Alma, gdzie jest odpowiedzialny za komunikację wizualną marki.


MFA DEGREE AT FID: 1992 | supervisor: Piotr Bożyk

BIO: He was born in Cracow in 1967, a graphic designer for the publishing industry, designer of visual identification and packaging. Since 1999 he has been the owner of Item Grafika Company. Creative Director of Krakowski Kredens brand, in which he is responsible for design and packaging implementation, and Alma delicatessen network, in which he is responsible for the brand visual communication.


itemgrafika.com

Share