Menu

PRZYBORNIK MAŁOPOLSKI

PRZYBORNIK MAŁOPOLSKI

PRZYBORNIK MAŁOPOLSKI


PROJEKT ZESTAWÓW UPOMINKOWYCH
KLIENT: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PROJEKT: 2014

OPIS: Przybornik Małopolski to zamówiony przez Urząd Marszałkowski zestaw upominkowy. We współpracy ze Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła dobrano u lokalnych wytwórców kilkanaście przedmiotów charakterystycznych dla regionu, do których studio zaprojektowało zestaw opakowań. Są one inspirowane działalnością Warsztatów Krakowskich – stowarzyszenia powstałego w 1913 roku, które stawiało sobie za cel podniesienie artystycznej jakości produktów rzemieślniczych. Pozostali członkowie zespołu projektowego: Marcin Wolny i Tomasz Jurecki.


A PACKAGING FOR A GIFT SETS
CUSTOMER: Marshal Office of the Małopolska Region
PROJECT: 2014

DESCRIPTION: Przybornik Małopolski (The Małopolski toolkit) is a gift set which was ordered by the Marshal Office. A dozen of objects characteristic for the region were selected in cooperation with the Traditional Craft Trail organization in local manufacturers, for which the studio designed a set of packagings. They are inspired by the operations of the Cracow Workshops – the association which was set up In 1913, aiming at raising the quality of crafts products. Other members of the design team: Marcin Wolny and Tomasz Jurecki.

Julian Wierzchowski


DYPLOM WFP: 2012 | promotor: Czesława Frejlich

BIO: Urodzony w 1987 roku w Skarżysku-Kamiennej.
Specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnych i opakowań. Jako projektant w Studiu Otwartym pracuje od 2011 roku. Jako autor lub współautor brał udział m.in. w projektach: opakowań Przybornika Małopolskiego (2014), opakowania na Małopolskie Korale (2013), identyfikacji wizualnej Radia Kraków (2013), identyfikacji wizualnej Osiedla nad Stawem (2012).


MFA DEGREE AT FID: 2012 | supervisor: Czesława Frejlich

BIO: He was born in Skarżysko-Kamienna in 1987.
He specialises in visual identification and packaging design. He has been employed as a designer at the Studio Otwarte since 2011. He took part as an author or co-author in the projects, e.g.: the Małopolski Toolkit packaging, (2014), packaging for the Małopolski Region Corals (2013), visual identification for the Radio Kraków (2013), visual identification for the Nad Stawem housing estate (2012).


otwarte.com.pl

 

Share