Menu

TILT

TILT


KUBEK DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
KLIENT: Ch.os
PROJEKT: 2005

OPIS: Projekt powstał z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących, które mają problemy z nalewaniem napojów. Zamiast skomplikowanego, specjalistycznego urządzenia powstało wyjątkowo proste naczynie, którego działanie wykorzystuje prawa fizyki. Charakterystyczną cechą kubka jest częściowo ścięta pod kątem podstawa, dzięki której naczynie przy napełnianiu przechyla się, sygnalizując ruchem i dźwiękiem (stuknięcie uchwytu o blat), że jest już pełne.

NAGRODY: Najlepszy projekt dyplomowy 2004/2005, według kwartalnika projektowego „2+3D”, Design Młodych 2005 „za oryginalną koncepcję projektu oraz wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych”, przyznaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego


A MUG FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED
CUSTOMER: Ch.os
PROJECT: 2005

DESCRIPTION: The design was originated with a view to helping the blind and visually impaired, who have problems with pouring drinks. Instead of a complicated, specialist device an exceptionally simple utensil was created, which in its action applies the principles of physics. A characteristic feature of the mug is its partly angled basis, owing to which the vessel tilts when it is being filled, signalling with its movement and sound (knocking of the handle against the worktop) that it is full.

AWARDS: The best graduation project of the academic year 2004/2005, according to the design quarterly “The 2+3D”; The Young Design 2005 “for the original concept of the design and sensitivity to the problems of the disabled”, Institute of Industrial Design

 

Anna Ostrowska


DYPLOM WFP: 2004 | promotor: Marek Liskiewicz

BIO: Urodzona w 1978 roku w Krzeszowicach.
Po obronie dyplomu w 2004 przeprowadziła się do Malmö. Tam założyła własną firmę Ch.os (produkcja ceramiki, projektowanie produktu). Współpracowała również z J.Torpe Studios (projektowanie produktu oraz wnętrz), zajmowała się wizualizacjami 3D dla Moniki Gora (architektura krajobrazu) oraz dla Cadwalk (architektura). Aktualnie pracuje dla IKEA Communications, gdzie zajmuje się wizualizacjami 3D m.in. do katalogu, strony www i broszur.


MFA DEGREE AT FID: 2004 | supervisor: Marek Liskiewicz

BIO: She was born in Krzeszowice in 1978. After her thesis defence in 2004, she moved to Malmö. There, she established her own Ch.os business (ceramics manufacture, product design). She also cooperated with J.Torpe Studios (product and interior design), she dealt with 3D visualizations for Monika Gora (landscape architecture) and for Cadwalk (architecture). At present, she is working for the IKEA Communications where she deals with 3D visualizations, among other, for the catalogue, website and brochures.

 

Share