Menu

WARSZTATY KRAKOWSKIE

WARSZTATY KRAKOWSKIE

WARSZTATY KRAKOWSKIE


OPRACOWANIE GRAFICZNE KSIĄŻKI
O WARSZTATACH KRAKOWSKICH
KLIENT: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
PROJEKT: 2009

OPIS: Książka, opracowana pod opieką redakcyjną Marii Dziedzic, zawiera 394 strony rzetelnych opisów historycznych poświęconych stowarzyszeniu artystów i rzemieślników działającemu na początku xx wieku przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. Teksty Ireny Huml zostały zaktualizowane i poszerzone w stosunku do pierwowzoru z lat 70. i opatrzone zdjęciami autorstwa Tomasza Kalarusa. Materiały graficzne oraz tekstowe zostały spójnie i klarownie skomponowane przez Władysława Plutę.

NAGRODY: Główna Nagroda w 50. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsza Książka Roku (2009)


GRAPHIC DESIGN OF THE BOOK ABOUT THE CRACOW WORKSHOPS
CUSTOMER: The Jan Matejko Academy of Fine Arts of Cracow Publishing House
PROJECT: 2009

DESCRIPTION: The book, worked out by the editorial supervision of Maria Dziedzic, includes 394 pages of reliable historical descriptions, devoted to the association of artists and craftsmen, operating at the beginning of the 20th c. and affiliated with the Technical and Industrial Museum in Cracow. The Texts by Irena Huml were updated and extended in comparison with the original of the 70s and affixed with photos by Tomasz Kalarus. Graphic and text materials were cohesively and clearly composed by Władysław Pluta.

AWARDS: Grand Prize in the 50th competition of the Most Beautiful Book of the Year 2009 Polish Association of Book Publishers

 

Władysław Pluta


DYPLOM WFP: 1974 | promotor: Ryszard Otręba

BIO: Urodzony w 1949 roku w Jeleniu, wybitny polski plakacista, grafik i artysta. Ceniony przez studentów profesor na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Choć znany jest głównie z projektowania plakatu, zajmuje się również projektowaniem książek. Jest laureatem wielu ważnych nagród zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jego plakaty wystawiane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Współpracuje z wydawnictwami, takimi jak: Biały Kruk, Buffi, BOSZ oraz Drukarnią i Księgarnią Św. Wojciecha.
W 2013 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.


MFA DEGREE AT FID: 1974 | supervisor: Ryszard Otręba

BIO: He was born in Jeleń in 1949, a prominent Polish poster designer, print-maker and artist. Appreciated by his students, he is a professor at the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts of Cracow. Although, he is mainly famous for his poster design, he also deals with book design. He is a Winner of many significant Polish and international awards. His posters were exhibited on individual and group exhibitions in Poland and abroad. He cooperates with the following publishing houses: Biały Kruk, Buffi, BOSZ and Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha.
In 2013 was became the honoris causa doctor of the Technical University of Kosice.

 

Share