Menu

ZAPROJEKTOWANE

ZAPROJEKTOWANE

ZAPROJEKTOWANE


PROJEKT GRAFICZNY ORAZ SKŁAD ALBUMU
KLIENT: Instytut Adama Mickiewicza / 2+3D
PROJEKT: 2014

OPIS: Album Zaprojektowane, autorstwa Czesławy Frejlich i Dominika Lisika, to polska, uaktualniona wersja publikacji Polish Design: Uncut, przygotowanej przez „2+3D” dla Instytutu Adama Mickiewicza. Jest to pierwsza publikacja prezentująca wybrane osiągnięcia polskiego designu z lat 2000–2013. Publikacja przedstawia ponad 120 produktów autorstwa ponad 90 designerów. Poprzez wywiady z projektantami autorzy publikacji prezentują różne postawy twórcze, które wyznaczają współczesne nurty polskiego wzornictwa. W opracowaniu albumu uczestniczył Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy), a autorem fotografii jest Przemek Szuba.


GRAPHIC DESIGN OF THE ALBUM
CUSTOMER: The Adam Mickiewicz Institute / The 2+3D
PROJECT: 2014

DESCRIPTION: The Designed album by Prof. Czesława Frejlich and Dominik Lisik is a Polish version of the updated Polish Design: Uncut publication, prepared by “The 2+3D” quarterly for the Adam Mickiewicz Institute. This is the first publication showing the selected achievements of Polish designers from 2000–2013. This album shows over 120 products by more than 90 designers. Owing to the interview with the designers the authors show a variety of creative attitudes which define contemporary design trends. Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy) participated in the development of the album, Przemek Szuba is the photographer.


2plus3d.pl

Kuba Sowiński


DYPLOM WFP: 1998 | promotor: Władysław Pluta

BIO: Urodzony w 1973 roku w Krakowie, projektant grafiki użytkowej, współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D”. Wraz z Wojciechem Kubieną prowadzi studio projektowe Biuro Szeryfy oraz pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Członek STGU (Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej). Specjalizuje się w grafice wydawniczej, współpracuje głównie z instytucjami kultury i wydawnictwami.


MFA DEGREE AT FID: 1998 | supervisor:
Władysław Pluta

BIO: He was born in Cracow in 1973, a graphic designer, cofounder of “The 2+3D” all-Polish design quarterly. He runs the Biuro Szeryfy design studio with Wojciech Kubiena and lectures at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts of Cracow. He is a member of the STGU (Society of Creators of Applied Graphics). He specialises in editorial graphics, and mainly cooperates with cultural institutions and publishing houses.


szeryfy.pl

Share